Det finns omkring 30 konstföreningar i Sverige från norr till söder och de värnar om konstnärer och deras konst. Konstföreningarna tar emot en medlemsavgift och dessa pengar går åt för att skaffa in samtida konst. Genom att ha konstlotterier kan medlemmarna vinna pengar som sedan går till ekonomiskt stöd till alla konstnärer som är verksamma.

Konstföreningar bildas i Sverige

År 1832 bildades den första konstföreningen i Sverige, ”Konstföreningen i Stockholm”, som i första hand skulle hjälpa konstnärer både med försäljning men även hjälpa till med uppkomsten av ett svenskt konstmuseum. Under mitten av 1800-talet bildades flera nya konstföreningar, en för södra Sverige, en i Göteborg och en i Växjö. Tillsammans med Konstföreningen i Stockholm gick de ihop 1866 och bildade ”Sveriges Allmänna Konstförening”.

När andra världskriget var slut blev olika folkrörelser vanliga och personalkonstföreningar bildades på arbetsplatser. Handelsbankens konstförening var en av de första och den grundades redan 1944. Det är också denna konstförening som betytt mest för svenskt näringsliv i och med sina investeringar i den svenska unga samtidskonsten. En del konstföreningar arrangerar utsättningar, ger ut böcker om konst och ordnar med utställningar till sina medlemmar.

Dalarnas konstförening (DKF)

För att gynna konstlivet i Dalarna bildades Dalarnas konstförening i Falun 1926 av några kända konstnärer, grafiker med flera från Dalarna. Karin Larsson från Sundborn (Carl Larsson) och även Emma Zorn från Mora (Anders Zorn) blev snart engagerade som medlemmar. Föreningen är än i dag aktiv och arrangerar seminarier, utsättningar och konstresor och de hade 80-årsjubileum 2006. Dalarnas konstförening är en av medlemmarna i ”Sveriges Konstföreningars Riksförbund”.

Skånes konstförening

År 1904 bildade några kända skånska konstnärer ”Skånes konstförening” och i dag finns de i Seved, Malmö, där de även har ett galleri. Varje år presenterar de ett tiotal utställningar med både svenska och internationella konstnärer som är verksamma i dag. I galleriet finns också ett projekt för att lyfta fram olika skånska verksamheter inom scenkonsten.