I Sverige finns det många olika konstföreningar som hjälper till att främja konsten. De ordnar utställningar, föreläsningar med mera. Vissa är ideella föreningar och genom en medlemsavgift kan de ordna lotterier där vinstsumman går till olika projekt för dagens konstnärer.