Den ideella föreningen Konstitutet finns till för att sprida kunskap, fortbildning, erfarenhetsbyten med mera genom olika samarbeten och arrangemang där fokus ligger på att främja den konstnärliga produktionen för bild- och formkonstnärer i Sveriges södra regioner. Konstitutet har sitt säte i Malmö.

Verksamheten

Konstitutet har flera olika former som de använder sig av när de gör arrangemang i avsikt för att främja den konstnärliga produktionen som finns i Skåne. Syftet är att skapa kunskapsutveckling,

genom att arrangemang på olika mötesplatser. Konstitutet är som sagt en ideell förening som arbetar mest regionalt och därför sker deras arrangemang oftast på olika platser i Skåne. En del av dessa är endast till för deras egna konstnärer medan andra är öppna för allmänheten. Ett exempel på ett omtyckt arrangemang är en föreläsning på 60 minuter om hela konsthistorien, där Konstitutet bjudit några konstvetare för att berätta antingen om en genre, en epok ett konstnärskap som nu i stor sett är glömt, gömt eller fördömt.

Kulturrådet

Den verksamhet som bland annat arbetar med att stärka och öka samverkan och internationellt utbyte, och även främja kultur och konst utomlands är Kulturrådet. Ett av deras engagemang är till för att främja svensk litteratur i översättning genom Swedish Literature Exchange, som brukar delta på vissa bokmässor världen runt. Här kan även de som översätter svensk litteratur söka olika bidrag. Kulturrådets uppdrag följs av de nationella kulturpolitiska målen som riksdagens satt upp: Kulturen ska vara obunden, främja till läsande, musik, dans, teater, museer och nationella minoriteters kultur.

Mässor och konferenser

Kulturrådet är också den myndighet som anpassar närvaron för svenskar inom scenkonst på internationella mässor för att främja det svenska kulturlivet utomlands. Kultrådet arbetar ibland på egen hand eller arrangerar tillsammans med andra aktörer konferenser för att stärka samverkan och ett internationellt utbyte för de som sysslar med konst av olika slag. Till exempel Safe Havens där fokus ligger på kultur och mänskliga rättigheter.