Kulturföreningar är de som hjälper till med att främja konst för internationella konstnärer. Genom samarbeten med olika aktörer inom samma områden försöker de hitta utställningslokaler, ha föreläsningar om konst. Vissa som arbetar med eller studerar konst kan ansöka om bidrag eller stipendier hos olika kulturföreningar.