För alla konstgallerier i Sverige finns det ett rikstäckande förbund, ”Svenska Galleriförbundet”. Deras arbetsuppgift är att underlätta för gallerierna och övervaka medlemmarnas allmänna intressen i politiska frågor som har med kultur att göra. Förbundet verkar även för att informera aktivt om vad de olika gallerierna gör, vilka utställningar de har och när. Det hjälper till att utveckla marknaden både för oetablerade och etablerade konstnärer både i Sverige och utomlands. Utan förbundets hjälp vore det svårt för enskilda konstnärer eller konstnärsgrupper att få en bekräftelse på det arbete de gjort. Om inte utställningar på konsthallar och museer haft ett långsiktigt och kontinuerligt arbete med ett galleri, skulle de enskilda konstnärerna ha svårt att slå igenom med sina verk.

Långsiktigt tänkande

Det är även Svenska Galleriförbundet som ser till att konstmarknaden ska ha ett tänkande som är långsiktigt och skydda det ekonomiska och konstnärliga värdet. Förbundets medlemmar får hela tiden uppdaterad information om andra konstnärer och förbundet ser till att utställningsverksamheten har bra kvalitet. De värnar först och främst om konstnärlig integritet, engagemang och expertkunskap.

Förbundets samarbete med konstnärer

Det långsiktiga och gemensamma arbetet med konstnärer och gallerier ska givetvis bygga på ömsesidig respekt och solidaritet och ett galleri ska marknadsföra och representera konstnären för att bådas varumärke ska kunna stärkas. Ett av galleriets stora uppdrag är att se till att konstnären regelbundet få ha utställningar, presenteras på hemsidor och mässor och på så sätt hjälpa konstnären att bli ett känt namn och få sina verk sålda. Galleriet ska också se till att de på sin hemsida tar emot försäljning av verk som kan transporteras direkt till köparen. I fall inget annat avtalas ska även galleriet ansvara och försäkra verken som ska transporteras från galleriets lager och till själva utställningslokalen. Galleriet får publicera text och fotografier i annonser, tidskrifter med mera för att sälja eller marknadsföra konstnärens verk.