Är du konstnär är det av stor vikt att du tillför ett galleri. De är till för att hjälpa konstnärer med bland annat lokaler där de kan ha utställning. De hjälper till med marknadsföring, skriver annonser om konstnären och dess konst på sin hemsida och på sociala sajter.