De flesta konstföreningar anordnar massor med trevliga aktiviteter för sina medlemmar. För medlemspengarna som kommer in är det vanligt att medlemmarna kan köpa lotter och vinna något konstverk. Varje år brukar det också delas ut konst till medlemmarna. Föreläsningar och samtal med kända konstnärer är också vanligt.