Välkomna till den här webbplatsen som handlar om vikten av den konst vi har här i Sverige. Redan efter andra världskriget började olika konstföreningar bildas och en av de fösta var Handelsbankens konstförening 1944, sedan dess har det bildats nya från söder till norr. Vissa är ideella och de går runt tack vare den medlemsavgift de tar ut. På så sätt kan föreningarna ordna med aktiviteter och lotterier där medlemmarna kan vinna konstverk. En del föreningar delar ut stipendier till unga lovande konstnärer som ännu inte blivit upptäckta.

Föreningar och gallerier

Att ha en förening eller ett galleri i ryggen är alltid bra, då får konstnären hjälp att hitta lämpliga lokaler att ha sin utställning i, de annonserar och marknadsför konstnärer på föreningens/galleriets hemsida, där folk även kan köpa konstverk. Köparen får då hjälp med transport och galleriet står för försäkringen om de kommit överens med konstnären.

Barn och ungdomar

Det är väldigt viktigt att barn och ungdomar får tillgång till konst, både gå på utställningar och genom eget skapande. Det ska ske genom statliga bidrag till kommunerna och alla barn oavsett föräldrarnas ekonomi ska få syssla med både kultur och konst.

Kulturrådet

Denna myndighet har i uppdrag att följa de kulturpolitiska mål som finns och det är riksdagen som satt upp dem. Målen säger att kulturen ska vara obunden, främja barn och vuxna till att lyssna på musik, läsa, dansa, besöka museer och teatrar. Det är också viktigt att ta del av nationella minoriteters kultur. Som sagt, ska alla oavsett kön och ursprung kunna ta del av konst och kultur gratis.